?

Swedish Furry LJ Community

- for everyone -

Name:
Swedish Furry Livejournal Community
Location:
Website:
Membership:
Open
Posting Access:
All Members , Moderated
Description:
A group for swedish furries
Den här gruppen är för alla som har intressen inom furry i Sverige.
Gruppen skapades som en del av IRC-kanalen #Swefur men delas nu med och administreras av SveaFur

Syftet med gruppen är att furryintereserade i Sverige ska kunna hitta varandra och platser att diskutera på.
_____________________________________________________________________
SveaFur
SveaFur Forum
SveaFur Oekaki
SveaFur Steam community -grupp

SweFur - IRc-kanal @ Irc.Furnet.org

animals, anthro, anthropomorphic, anthropomorphic art, anthropomorphics, forum, fur fans, furries, furry, furry art, furryforum, oekaki, steam, sveafur, svensk, svenska, svenska furries, svenska furries forum, svenska furrys, svenska furs, svenskt, sverige, sweden, swefur

Statistics